Cookies, inklusive tredjepartscookies, används för att förbättra kvaliteten på innehållet på denna webbplats och för att anpassa det till användarnas behov. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor, samt möjlig kommunikation, om du anger din kontaktinformation i ett av de formulär som ska fyllas i på webbplatsen.
Skicka varukorg till e‑post
0
Blogg

Träfönster och dörrar - Ett hållbart val för ditt hem

Träfönster och dörrar - Ett hållbart val för ditt hem

Upptäck varför träfönster och -dörrar är det ultimata valet för en hållbar livsstil

Träfönster och -dörrar kombinerar tidlös skönhet med miljövänliga fördelar och kan minska koldioxidavtrycket på flera sätt, vilket bidrar till en mer hållbar livsstil och miljöskydd. Här är en grundlig genomgång av hur de uppnår detta:

Koldioxidbindning

Naturlig koldioxidlagring: Träd absorberar koldioxid från atmosfären och lagrar det i träet. När trä används för fönster och dörrar förblir denna koldioxid bunden under produktens livslängd.

Långtidslagring: Till skillnad från andra material som kan frigöra koldioxid över tid, kan väl underhållna träprodukter hålla koldioxiden inlåst i årtionden eller till och med århundraden.

Förnybar resurs

Hållbart skogsbruk: Trä är en förnybar resurs när det hämtas från ansvarsfullt förvaltade skogar. Hållbara skogsbruksåtgärder säkerställer att träd återplanteras och skogar bevaras, och upprätthåller en cykel av koldioxidabsorption.

Minskat resursutnyttjande: Till skillnad från icke-förnybara material som metaller eller plast, utarmar inte användningen av trä begränsade resurser.

Låg inbäddad energi

Energieffektiv produktion: Processen för att tillverka träfönster och -dörrar kräver generellt mindre energi jämfört med produktion av aluminium- eller vinylalternativ. Lägre energiförbrukning leder till färre koldioxidutsläpp.

Minimal bearbetning: Trä genomgår vanligtvis mindre bearbetning än syntetiska material, vilket innebär färre utsläpp under produktionen.

Isolerande egenskaper

Naturlig isolator: Trä är en utmärkt isolator som hjälper till att upprätthålla inomhustemperaturer och minska behovet av uppvärmning och kylning. Detta leder till lägre energiförbrukning och färre utsläpp från energiproduktion.

Energieffektivitet: Korrekt installerade träfönster och -dörrar kan förbättra byggnaders övergripande energieffektivitet och minska det koldioxidavtryck som är kopplat till uppvärmnings- och kylsystem.

Lång livslängd och hållbarhet

Förlängd livslängd: Högkvalitativa träfönster och -dörrar kan hålla i många år och minska behovet av frekventa byten. Lång livslängd innebär att färre resurser används över tid och mindre avfall genereras.

Underhåll och reparation: Trä kan enkelt repareras och förnyas, vilket förlänger livslängden och minskar miljöpåverkan av att producera nya material.

Biologisk nedbrytbarhet och återvinning

Biologiskt nedbrytbara: Vid slutet av deras livscykel kan träprodukter brytas ned naturligt, till skillnad från syntetiska material som kan finnas kvar i miljön i århundraden.

Återvinningsbarhet: Trä kan ofta omvandlas eller återvinnas till nya produkter, vilket minskar ytterligare avfall och behovet av nya råvaror.

Minskad kemikalieanvändning

Färre gifter: Träproduktion innebär vanligtvis färre skadliga kemikalier jämfört med produktion av vinyl och vissa metaller. Detta resulterar i lägre utsläpp av giftiga ämnen under produktionen.

Miljövänliga ytor: Många moderna träbehandlingar och ytor är designade för att vara miljövänliga och minska den totala ekologiska påverkan.

Lokal sourcing

Minskade transportutsläpp: Användning av lokalt hämtat trä till fönster och dörrar minskar koldioxidutsläppen i samband med transport av material över långa avstånd.

Stöd till lokala ekonomier: Främjande av användning av lokalt hämtat trä stöder lokalt skogsbruk och tillverkningsindustrier som kan följa striktare miljöregler och praxis.

Genom att dra nytta av dessa fördelar kan träfönster och -dörrar avsevärt bidra till att minska byggnaders koldioxidavtryck och göra dem till ett mer hållbart val för miljömedvetna konsumenter.

40% bättre pris när du köper online
Handel på internet är bekväm och lönsam
Snabb leverans
Nya fönster och dörrar på bara 4-6 veckor
Fråga oss
Har du frågor och vill att vi ska ringa tillbaka dig?
+46