Cookies, inklusive tredjepartscookies, används för att förbättra kvaliteten på innehållet på denna webbplats och för att anpassa det till användarnas behov. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor, samt möjlig kommunikation, om du anger din kontaktinformation i ett av de formulär som ska fyllas i på webbplatsen.
Skicka varukorg till e‑post
0

Vanliga frågor

Varför skall jag välja träfönster och -dörrar?

Modern teknik och högkvalitativ bearbetning garanterar en hållbarhet hos träfönster och -dörrar som nästan motsvarar den hos plastfönster. Träfönster och -dörrar är vänliga för människor och natur, eftersom de är förnybara, gjorda av naturligt förnybara material och har ett högt estetiskt värde.

Hur väljer man det lämpligaste fönstret eller dörren?

Vid val av fönster eller dörrar är det viktigt att ta hänsyn till användningsintensitet, benägenhet till skötsel och säkerhetsnivån i olika öppnings- eller ventilationslägen. Vid osäkerhet rekommenderar vi att du kontaktar Lyxfönster ABs kundservice. Behöriga och kompetenta konsulter hjälper dig att göra det bästa valet och få den mest lämpliga produkten oavsett projekt.

Vilka är fördelarna med en 3-glaskassett jämfört med en 2-glaskassett?

Fönster och dörrar som är utrustade med en 3-glaskassetthar, tack vare den speciella konstruktionen med två kamrar, bättre värme- och ljudisoleringsegenskaper. Jämfört med en 2-glaskassett, har den ett betydligt lägre U-värde, vilket innebär bättre värmeisolering. Oavsett vilken typ av glaskassett som väljs, är glaset klart och med utmärkt ljusöverföring.

Vad är skillnaden mellan dekorativa och glasavdelande spröjsar?

Dekorativa spröjsar är ett dekorativt element som fästs på glaset. De avdelar inte glaset. Jämfört med glasavdelande spröjsar har dekorativa spröjsar bredare utbud av mönster och material. Den främsta fördelen med glasavdelande spröjsar är flexibiliteten vid olika fönster eller dörrtjocklekar.

Hur ofta ska man utföra skötsel av träfönster och -dörrar?

 1. Träfönster/-dörrar måste tvättas och behandlas två gånger om året med specifika skötselsprodukter som rekommenderas av färgtillverkare. Kontakta Lyxfönster kundservice för mer information. Omsorgsfull och regelbunden fönster-/dörrengöring skyddar träet mot försämring. Alla instruktioner och tips från rengöringsmedelsproducenten måste följas.
 2. Även produkter med aluminiumbeklädnader behöver skötsel två gånger om året. Vi rekommenderar att du använder vatten och en mjuk trasa för att rengöra damm och fläckar.
 3. Produkterna får inte tvättas med aggressiva och slipande produkter. Dessa kan skada färg- och lackbeläggning, glas, tätningsmedel (silikon, gummi) och beslag.
 4. Beslag som finns i ramar måste rengöras och smörjas minst en gång om året. Fönster- och dörrbeslag bör endast rengöras med försiktiga rengöringsmedel, till exempel, tvålvatten. Efter rengöring torka alltid beslag med torr trasa.
 5. Smörj rörliga maskiner med oljor och fetter som inte innehåller syror och hartser vid varje beslagsrengöring. För detta ändamål är mineralolja för hushållsartiklar lämplig.
 6. Fönster-/dörrpackningar och tätningar måste smörjas 2 gånger om året med silikon smörjmedel.
 7. Tätningsgummin måste vara rena och fria från skador. Skador på tätningarna kan orsaka fukt- och/eller luftläckage, därför måste de bytas ut vid behov.
 8. Tröskel av trä på skjut- och vikdörrar måste behandlas minst en gång per år, och oftare om det behövs. Behandling av tröskel bör göras med lasyrfärg eller olja för terrasser från "Becker" och man bör välja lämplig ton till den befintliga - genomskinlig (9111) eller brun (9065).
 9. Skjutdörrens glidskenor  måste regelbundet rengöras fråndamm och skräp. I annat fall kan glidbeslagen skadas.
 10. Ovanför ytterdörrarna måste det finnas ett tak som skyddar dem från nederbörd och direkt solljus.

Vad är garantiperioden för fönster och dörrar som tillverkas av Lyxfönster?

Alla Lyxfönsterprodukter har 20års garanti mot rötskador för träkonstruktioner, 10års funktionsgaranti och 1års garanti på glasdefekter från det att produkterna levereras till kunden. Garantin blir ogiltig om inte alla dess villkor är uppfyllda. Kunden erhåller garantiintyg till den angivna e-postadressen. I de fall som omfattas av garantin, eliminerar Lyxfönster eventuella skador eller utför garantiservice.

Hur kan jag försäkra mig om att de nödvändiga storlekarna för fönster- och dörrdimensioner är korrekta?

Instruktioner om hur du utför alla nödvändiga mätningar korrekt innan du köper fönster eller dörrar finns i avsnittet "Användbar information" - "Mätning av fönster och dörrar". Vi föreslår att du konsulterar våra specialister genom att kontakta vår kundservice eller använda en annan professionell för att hjälpa till med mätning.

Kan jag själv utföra montering av fönster och dörrar?

För att säkerställa att monteringen av fönstren eller dörrarna utförs i enlighet med garantin och med hög kvalitet, rekommenderar vi att den endast anförtros till kvalificerade specialister. I och med detta undviks olika felaktigheter och minskar risken för deformation av ramen.

Varför utvecklas det kondensation på fönsterglaset på morgonen?

Skapande av kondensat på fönsterglas på morgonen är ett normalt fenomen, vilket beror på två miljöförhållanden - luftfuktigheten och temperaturen i rummet. Ofta skapas det kondens på den nedre delen av glaset, eftersom varm luft kommer från radiatorerna och går uppåt till fönstrena. Regelbunden ventilation av rummet kan avsevärt minska kondensbildning. Det är också viktigt att följa regeln att fönsterkarmar och bänkar inte skal används som hyllor med tätt placerade krukväxter och andra föremål som stör normal luftcirkulation runt fönstret.

Är det möjligt att följa Lyxfönster på sociala nätverk?

Om du använder Twitter, Facebook eller Instagram har du möjlighet att följa oss på dessa sociala nätverk. I de sociala nätverken publicerar vi de senaste kampanjerna, tävlingarna och nyheterna.

Hur vet man när man skall byta fönster?

Byte av fönster krävs troligtvis i följande fall:

 • Fönstren är mer än 20 år gamla;
 • Glaskassetten är inte särskilt transparent;
 • Det observeras mögel i träkonstruktioner;
 • Det förekommer luftflöde vid stängda fönster;
 • Fönstret har förlorat sin estetiska kvalitet.

Varför skal jag använda ventilationssystem för fönster? Sänker det inte temperaturen i rummet? 

Genom att montera ett ventilationssystem som är inbyggt i fönsterkarmen, tillhandahålls en regelbunden luftväxling. Vid mycket låga utomhustemperaturer stänger man enkelt ventilationssystemet, vilket förhindrar att kall luft kommer in i rummet.

Vad är U-värde? Varför är det viktigt när man väljer fönster

U-värdet anger hur bra värmeisolering fönstret har. Med U-värdet indikerar man värmeförlust. Högre U-värde innebär högre värmeförlust, lägre - bättre värmeisolering.

Vad ska jag göra om jag inte har hittat svar på mina frågor? 

Kontakta oss via e-post info@lyxfonster.se och vi kommer att ge svar på alla frågor du är intresserad av relaterade till Lyxfönster.

40% bättre pris när du köper online
Handel på internet är bekväm och lönsam
Snabb leverans
Nya fönster och dörrar på bara 4-6 veckor
Fråga oss
Har du frågor och vill att vi ska ringa tillbaka dig?
+46