Cookies, inklusive tredjepartscookies, används för att förbättra kvaliteten på innehållet på denna webbplats och för att anpassa det till användarnas behov. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor, samt möjlig kommunikation, om du anger din kontaktinformation i ett av de formulär som ska fyllas i på webbplatsen.
Skicka varukorg till e‑post
0

Monteringsanvisningar av fönster och dörrar

Nedmontering av gamla fönster bör börja med borttagning av bågar från ramen. Alla skruvar och spikar som karmen är monterad i väggen med måste avlägsnas och ramkonstruktionen måste demonteras med bräckjärn.

När du har tagit bort karmen från väggöppningen, måste den rengöras ordentligt för att frigöra utrymme för det nya fönstret. Det rekommenderas inte att montera ett nytt fönster vid vått väder. 

Viktigt!

För att säkerställa att monteringen av fönster eller dörrar utförs i enlighet med garantin och medhög kvalitet, rekommenderar vi att arbetet endast anförtros till kvalificerade specialister.

 
Montering av fönster/dörrar: med monteringsankare och monteringslim/skum som sprutas i isoleringsutrymmet för tätning och värmeisolering:
 1. Den nya fönsterramen ska placeras i väggöppningen enligt monteringsanvisningarna för fönster. Först ska karmen sättas på bärande stödklossar som placerats på nedersta delen av väggöppningen. Stödens placering beror på fönstrets konstruktion. Sätt fast kilar mellan vägg och fösterkarm för att lämna plats för värmeisolering. Kilarna och stödklossarna ska placeras symmetriskt, så att mellanrummet är lika stort på alla sidor (se fig 1). Använd ett vattenpass för att kontrollera att ramen är korrekt placerad.
 2. Kontrollera fönsterbågens/dörrbladets öppningsfunktioner genom att öppna/vippa/skjuta/vika/vippa dem. 
 3. Sätt fast fönstret/dörren med monteringsankare. Fästpunkterna måste vara placerade både längs de vertikala sidorna och längs den övre horisontella sidan på konstruktioner större än 1400mm. Om konstruktionen är smalare än 1400 mm krävs det inga horisontella monteringsankare. Maximalt avstånd mellan fästpunkterna är 700 mm och minsta avstånd är 600 mm.  
 4. Fyll omedelbart utrymmet mellan karmen och väggen med isolerande material, t. ex. monteringslim/-skum (se bild 2).
 5. Ramar/fönsterbågar ska tas bort från fönster/dörrar för att ge plats till stöd i karmen (se fig. 2), vilket förhindrar att ramen böjs på grund av monteringslim/-skum. För att förhindra skador på ytan bör ett mjukt material försiktigt placeras mellan stödet och karmen(se bild 2). 
 6. De bärande stödklossarna ska förbli i isoleringsutrymmet för långvarigt belastningsstöd (se bild 5). Kilarna som användes för att justera fönstren/dörrarna måste tas bort innan du fyller utrymmet. Se till att ramen inte är böjd i mitten, varken horisontellt eller vertikalt. 
 7. För att förbättra konstruktionens värmeeffektivitet, sätt på en fuktspärrstejp på skummet på utsidan. På insidanfästs  monteringstejp för ångtätning. För att skapa värmeeffektivitet används lämpliga tätningsmedel eller isolerande material. Efterbehandling av nischer/väggöppningar ska utföras och vara klara senast fyra veckor efter montering av fönster/dörrar. 
 8. Under arbetet/ytbehandling måste fönster/dörrar vara täckta med luftgenomsläppligt material eller annat material för att undvika gips, färg eller byggavfall från att komma in i konstruktioner, beslag eller glas. Efter montering är det nödvändigt att skydda inbyggda konstruktioner mot byggnadsdamm, flis, otillåten öppning och stängning. Ventilation och dränering mellan karmen och väggen ska säkras, liksom värme- och ljudisolering, ång- och lufttätning, och vid behov också brandbeständig isolering. 

Montering med monteringshål och specialskruvar/karmhylsor för fastsättning:
 1. Se till att öppningen för fönstret/dörren är 20 mm större än karmens yttre omkrets längs hela omkretsen (se fig. 3).
 2. Vid montering av fönster/dörr i  plan med yttervägg, fäst stödblocken i fönstret/dörrlöppningen från utsidan. Detta för att undvika att fönstret/dörren faller ut under montering.
 3. Sätt in klossar som är 20 mm smalare än fönstret/dörrkarmen längst ned i karmen. Det ger plats för monteringsmaterial. Placeringen av stöden beror på fönstrets/dörrens konstruktion och bör inte störa fönstrets/dörrens förväntade värmeutvidgning. 
 4. Kontrollera vertikal och horisontell position med ett vattenpass.
 5. Sätt in fönstret/dörren i öppningen och lägg den på klossar/stöd. 
 6. Justera rummet mellan karmen och väggen, så att avståndet från karmen till väggen är densamma på alla sidor (se fig. 1) .
 7. Öppna fönstret/dörren för att komma åt monteringshålen. Använd vattenpass på nytt för att kontrollera att fönstret/dörren sitter rätt både vertikalt och horisontellt. Fäst  karmen med karmskruvar/karmhylsor. 
 8. Alla karmskruvar måste vara ordentligt åtspända och skruvas in helt i karmen. Se till att alla karmskruvar/hylsor används. När alla skruvar är åtdragna, justera karmdelen med monteringsnyckeln från ITW Construction Adjufix.
 9. Kontrollera med vattenpass, huruvida fönstret/dörren är rak och inte böjd i mitten, inåt eller utåt. Se till att ramen inte är böjd i mitten med hjälp av vattenpass. Se till att karmens diagonaler är helt lika (se fig. 4). Om konstruktionen eller delar av den är böjda, måste justeringen utföras på nytt tills fönstret/dörren är i rätt läge. 
 10. Täta utrymmet mellan karm och vägg med lämpligamaterial (självexpanderande tejp, naturliga värmeisolerande material, vattentätande material (se fig. 2)). Efterbehandling av nischer/väggöppningar ska utföras och vara klar senast fyra veckor efter montering av fönster/dörrar. Mellanrummet mellan karmen och väggen måste skyddas mot vind och nederbörd . Likaså bör man säkra ventilation och dränering mellan karmen och väggen, värme- och ljudisolering, ång- och lufttätning, och vid behov också brandbeständig isolering. Detta kan uppnås genom att använda speciella tätningsmedel och isolerande material. För att säkerställa att monteringen av fönstren eller dörrarna utförs i enlighet med garantin och med hög kvalitet, rekommenderar vi att arbetet endast anförtros till kvalificerade specialister.
 
Fig.1
Monteringsanvisningar av fönster och dörrar 1
Fig.2
Monteringsanvisningar av fönster och dörrar 2
Fig.3
Monteringsanvisningar av fönster och dörrar 3
Fig.4
Monteringsanvisningar av fönster och dörrar 4
Fig.5
Monteringsanvisningar av fönster och dörrar 5
 
40% bättre pris när du köper online
Handel på internet är bekväm och lönsam
Snabb leverans
Nya fönster och dörrar på bara 4-6 veckor
Fråga oss
Har du frågor och vill att vi ska ringa tillbaka dig?
+46